29.02.2020 – Światowy Dzień Chorób Rzadkich

Tak zwane rzadkie choroby to choroby, które dotykają niewielką liczbę osób w porównaniu do całej populacji i spełniają pewne kryteria odnośnie swojej rzadkości.
W Europie choroba uznawana jest za rzadką, jeśli dotyka 1 osobę na 2000.
📍NBIA-PKAN zaliczana jest do chorób ultrarzadkich.

Choroby ultrarzadkie (ang. ultra-rare diseases) cechuje jeszcze mniejsza chorobowość, wynosząca jedną tysięczną chorób rzadkich, czyli mniej niż 1 na 2 000 000 osób.

Choroby ultrarzadkie stanowią wyzwanie dla lekarzy, świata naukowego, jak również polityki zdrowotnej. Brakuje bowiem: (więcej…)

Czytaj dalej
Close Menu