29.02.2020 – Światowy Dzień Chorób Rzadkich

Tak zwane rzadkie choroby to choroby, które dotykają niewielką liczbę osób w porównaniu do całej populacji i spełniają pewne kryteria odnośnie swojej rzadkości.
W Europie choroba uznawana jest za rzadką, jeśli dotyka 1 osobę na 2000.
📍NBIA-PKAN zaliczana jest do chorób ultrarzadkich.

Choroby ultrarzadkie (ang. ultra-rare diseases) cechuje jeszcze mniejsza chorobowość, wynosząca jedną tysięczną chorób rzadkich, czyli mniej niż 1 na 2 000 000 osób.

Choroby ultrarzadkie stanowią wyzwanie dla lekarzy, świata naukowego, jak również polityki zdrowotnej. Brakuje bowiem:

👉specjalistycznych ośrodków oferujących diagnostykę, leczenie, rehabilitację i pielęgnację dla pacjentów z chorobami ultrarzadkimi i rzadkimi oraz prowadzących badania naukowe z tego zakresu!

👉lekarzy badaczy, którzy podjęliby badania naukowe z zakresu naturalnego przebiegu choroby, a później zaprojektowania terapii i ich ewentualnego wdrożenia !

👉lekarzy diagnostów, którzy posiadaliby podstawową wiedzę na temat objawów i możliwości terapeutycznych danej ultrarzadkiej choroby!

👉firm farmaceutycznych zainteresowanych leczeniem chorób ultrarzadkich i tym samym funduszy na prowadzenie badań naukowych mających na celu opracowanie skutecznych terapii dla osób z chorobami ultrarzadkimi!

👉rejestru osób z chorobami ultrarzadkimi i rzadkimi, który ułatwiłby naukowcom z całego świata prowadzenie badań globalnych (m.in. badania naturalnego przebiegu choroby, czy prowadzenie prób klinicznych)!

👉zainteresowania i życzliwości ze strony polityków i zespołów ds. chorób rzadkich; konkretnych działań i poprawy jakości diagnostyki, leczenia, rehabilitacji i opieki nad chorym

Dodaj komentarz

Close Menu